Asicon 2017

 

NATIONAL FACULTY
Dr. Farhad N. Kapadia
Dr. Ashit M. Bhagwati
Dr. J. V. Divatia
Dr. Narendra Rungta
Dr. Pravin Amin
Dr. R. K. Mani
Dr. Rajesh Chawla
Dr. Ram E Rajagopalan
Dr. Shirish Prayag
Dr. Subhash Todi
Dr. Yatin Mehta
Dr. Atul Kulkarni
Dr. Kapil Zirpe
Dr. Palepu Gopal
Dr. Pradip Kumar Bhattacharya
Dr. Rahul Pandit
Dr. Rajesh Pande
Dr. Sheila Nainan Myatra
Dr. Srinivas Samavedam
Dr. Sandhya Talekar
Dr. Sauren Panja
Dr. Subhal Dixit
Dr. Sumit Ray
Dr. Suresh Ramasubban
Dr. Susruta Bandyopadhyay
Dr. Yash Javeri
Dr. Devi Prasad Samaddar
Dr. Dhruva Chaudhry
Prof. D K Singh
Dr. Manish Munjal
Dr. Prashotam Lal Gautam
Dr. Rajesh Chandra Mishra
Dr. Ashit Hegde
Dr. B. Ray
Dr. Deepak Govil


More Faculty Name to be added